"Jeśli otwierasz usta, słowa twoje winny być cenniejsze od milczenia"
przysłowie arabskie

piątek, 11 czerwca 2010

PIH w Libanie


Polska Izba Handlowa w 2009 roku w dniach 24 – 30 maja zorganizowała wyjazd grupy 13 reprezentantów polskich przedsiębiorstw zainteresowanych sprzedażą swoich produktów na bliskowschodnich rynkach. Izbę reprezentowali pani Agnieszka Salomończyk i pan Jan Witkowski. Pobyt i kontakty Misji Współpracy Gospodarczej w Libanie organizowała pani Aneta Dąbrowska. Podczas spotkania 26 maja w Ambasadzie RP jej członkowie pozytywnie ocenili nawiązane kontakty. Wizyta biznesmenów z Polski wzbudziła duże zainteresowanie, co znalazło wyraz w licznych artykułach zamieszczonych w prasie libańskiej.
WPL


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz