"Jeśli otwierasz usta, słowa twoje winny być cenniejsze od milczenia"
przysłowie arabskie

piątek, 24 sierpnia 2012

IV Zjazd Polonii Świata

Rozpoczął się IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, trwać będzie 3 dni w dniach od 24 do 26 sierpnia 2012 roku w Warszawie i Pułtusku, weźmie w nim udział 300 delegatów z całego świata. Hasło tegorocznego spotkania to: ".. by czuć się Polakiem". Honorowy patronat na Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Pierwszego dnia na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent Bronisław Komorowski przywita uczestników Zjazdu. Po inauguracji zostaną wygłoszone następujące referaty:

· "Polonia wczoraj, dziś i jutro"
· "Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski"
· "Oświata polska i polonijna poza granicami kraju"
· "Duszpasterstwo polonijne"
· "Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą".

O godz. 14.00 w Senacie rozpocznie się także spotkanie marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza z uczestnikami spotkania. Temat spotkania to posumowanie współpracy macierzy z diasporą, w której swoją rolę od ponad 20 lat odgrywa Senat RP.   

Dwa następne dni uczestnicy Zjazdu spędzą w Pułtusku, gdzie skupią się na pracach w komisjach problemowych:
I.  ds. relacji Kraju z Polakami za granicą i promocji Polski
II. ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju
III. ds. duszpasterstwa poza granicami Kraju
IV. ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków
V. ds. młodego pokolenia.
Wysłuchanie przez delegatów sprawozdań z prac tych komisji oraz podjęcie uchwał zakończy obrady IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Zjazdowi towarzyszą wystawy malarskie i fotograficzne.

Jeszcze z życia Polonii w Polsce

W polonijnej akcji letniej, współfinansowanej przez Senat, w 2012 roku bierze udział prawie 3 tys. dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z osiemnastu krajów świata. Zorganizowanie pobytów edukacyjnych oraz imprez polegających na wychowaniu przez sport (w ramach wspierania oświaty)  Prezydium Senatu zleciło 47 organizacjom pozarządowym. Na ich realizację otrzymały one dofinansowanie Kancelarii Senatu  w wysokości ponad 2,5 mln złotych. Czytaj dalej:  Letnia akcja polonijna Senatu

Ponadto 20 lipca 2012 r. w Senacie  odbyły się dwa spotkania z młodzieżą polonijną. Czytaj dalej:  Młodzież polonijna w Senacie


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz