"Jeśli otwierasz usta, słowa twoje winny być cenniejsze od milczenia"
przysłowie arabskie

środa, 5 października 2011

INFORMACJA DLA POLAKÓW GŁOSUJĄCYCH ZA GRANICĄ

Przypominamy!
Aby móc wziąć udział w zbliżających się polskich wyborach parlamentarnych,  najpóźniej do czwartku tj. 6 października do godz. 24.00, ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, należy zarejestrować się do spisu wyborców, a następnie osobiście w dniu 9.10.2011 r. udać sie na głosowanie.
Do zgłoszenia do spisu wyborców za granicą wymagany jest:
  • numer PESEL,
  • ważny polski paszport, a w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego można również dokonać zgłoszenia przy użyciu polskiego dowodu osobistego.
Komunikat z oficjalnej strony https://ewybory.msz.gov.pl/

W przypadku braku numeru PESEL, prosimy o przekazanie zgłoszenia o wpisanie do spisu wyborców w placówce dyplomatyczno-konsularnej w formie e-maila, faksu, telefonicznej, listownej lub osobistej.
Podczas rejestracji w systemie rejestracji wyborców, prosimy o dokładne sprawdzenie, czy komisja jest usytuowana w okręgu konsularnym, w którym Państwo przebywacie. W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego, prosimy o kontakt z konsulem w wybranej placówce zagranicznej. Dokładne wskazówki na temat najdogodniejszego sposobu głosowania za granicą znajdą Państwo w informacji Państwowej Komisji Wyborczej. Zwracamy uwagę na to, że jeśli wpiszą się Państwo do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, zagłosowanie w innym obwodzie - w tym także w miejscu stałego zamieszkania - będzie możliwe wyłącznie po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie wydaje konsul w obwodzie głosowania za granicą, gdzie dokonano wpisu.
Aby rozpocząć rejestrację proszę nacisnąć przycisk poniżej. Następnie należy wybrać kraj i komisję, w której chcą Państwo oddać swój głos. Głosowanie korespondencyjne możliwe jest w wybranych komisjach wyborczych, jednoznacznie oznaczonych na liście komisji. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza - prosimy o dokładne przepisanie danych z dokumentu tożsamości i weryfikację poprawności danych przed ich ostatecznym zatwierdzeniem. Po udanej rejestracji możliwe jest pobranie potwierdzenia w formacie PDF. Jednocześnie, jeśli w formularzu zgłoszeniowym podali Państwo swój adres e-mail, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji pocztą elektroniczną. W przypadku problemów z rejestracją poprzez stronę www, prosimy o bezpośredni kontakt z konsulem w wybranej placówce zagranicznej.
Ponadto informujemy, że podane przez Państwa dane będą wykorzystane jedynie do celów wyborczych.


EK-Redakcja WPL

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz